AUSSTELLUNG
«PARASITEN. LIFE UNDERCOVER.»
Naturhistorisches Museum Basel, 2014/15
24.10.2014 - 26.4.2015

Konzept: Museum für Naturkunde Berlin
Anpassung Szenografie: emyl
Ausstellungsraum Swiss TPH
Szenografie: emyl
Illustration: Stephan Liechti
Grafik: Schärer de Carli
www.nmb.bs.ch


Bilder: Jonas Jäggy